AMIGOS-SOCIOS

 

 

O Festival de Música Bal y Gay foi crecendo durante estes anos, e pensamos que o pertencer a unha asociación localista como a Asociación Cultural Nois non cara a posible o achegamento de amantes da música doutros sitios. Por tanto este ano creamos a Asociación Musical  Xesús Bal y Gay  da que poderán ser socios todas as persoas que lles interese este proxecto musical tan interesante, para que o noso Festival participen a maior cantidade de persoas  posibles e para que as opinións de todos os afeccionados sexan oídas.

Facerse socio é moi sinxelo, só necesítase encher a folla de inscrición e abonar 50,00 € anuais,  terá dereito aos abonos do Festival, a información puntual do que se vai a realizar e participar en todos os proxectos  futuros.

Outra opción de patrocinio é a figura de Amigo do Festival,  que por un pouco mais de diñeiro terás o orgullo, de ademais de ser socio, ser peza esencial deste proxecto, impulsor da educación e da arte musical na Mariña.

Se queres que a música clásica teña un futuro na Mariña faiche socio

Folla de inscrición

acepto a política de privacidade


PROTECCION DE DATOS: En nome da Asociación Cultural Nois tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado, realizar a facturación do mesmo. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en Asociación Cultural Nois estamos a tratar os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios.