Matrícula

InicioMatrícula

Curso de clarinete – Actualmente sen prazas libres

Matrícula Activos

250€.00

Matrícula Activos + clase extra

310€.00

Matrícula Activos + 2 clases extra

370€.00

Ointes

60€.00
Opción de participar no grupo de clarinetes

Ointes residentes

30€.00
Opción de participar en el grupo de clarinetes

Curso de trompa

Matrícula Activos

125€.00

Ointes

30€.00

Ointes residentes

10.00

Boletín de inscrición

O aspirante deberá abonar as taxas mediante  trasferencia bancaria á seguinte conta:
IBAN ES82 2080 0119 9530 0010 3124