Matrícula

InicioMatrícula

Curso de clarinete

Activos (2 clases)

260€.00

Activos + clase extra

310€.00

Activos + 2 clases extra

360€.00

Ointes

60€.00
Opción de participar no grupo de clarinetes

Ointes residentes

30€.00
Opción de participar en el grupo de clarinetes

Curso de clarinete + Aloxamento

Activo (2 clases)

422.00

Activos + clase extra

472.00

Activos + 2 clases extra

522.00

Curso de trompa

Matrícula Activos

125€.00

Ointes

30€.00

Ointes residentes

10.00

PROTECCION DE DATOS: En nome da Asociación Cultural Nois tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado, realizar a facturación do mesmo. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en Asociación Cultural Nois estamos a tratar os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios.

 

Boletín de inscrición

O aspirante deberá abonar as taxas mediante  trasferencia bancaria á seguinte conta:
IBAN ES82 2080 0119 9530 0010 3124

 


ClarineteTrompa