Inscrición

InicioInscrición

 

O prazo está pechado

O aspirante deberá abonar unhas taxas de 40,00 € mediante PayPal o trasferencia bancaria á seguinte conta:
IBAN ES82 2080 0119 9530 0010 3124
(A taxas non serán reembolsables baixo ningunha circunstancia)
Pagar por paypal

Deberán achegar a seguinte documentación:


Elección de obras para o repertorio:

O candidato só poderá dar por aceptada a solicitude de inscrición cando reciba a confirmación de recepción, por correo electrónico por parte da organización. A confirmación será enviada nun prazo de 5 días despois da tramitación da solicitude por parte do candidato. Se o candidato non recibise esa confirmación, pode poñerse en contacto coa organización a través da dirección: info@festivalbalygay.com