Amigos do festival

InicioAmigos do festival

O V festival Internacional de Música Bal y Gay finánciase coa administracións públicas, empresas privadas e coa figura do “amigo do Festival”.

O amigo do festival é unha figura de micro mecenado que naceu na edición anterior e que serve para  colaborar nun programa de máximo nivel artístico que axuda  á comarca da Mariña ser un referente cultural.

Se es un afeccionado o aficionada á boa música e queres que este Festival siga existindo contribúe cun pequeno donativo.

Mínimo da participación son 50,00€

Enche o cuestionario e envía o diñeiro á conta de Abanca:

Asociación Cultural Nois  IBAN ES82 2080 0119 9530 0010 3124

Se non queres que non salga o teu nome na páxina web ou no programa de man comunícasnolo no apartado da mensaxe

 

“En nome da Asociación Cultural Nois tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado, realizar a facturación do mesmo. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en Asociación Cultural Nois estamos a tratar os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios.